Thủ tục Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn cho quý khách hàng về thủ tục Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên như sau :

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:
– Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp.
– Nếu hồ sơ không hợp lệ cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hòan thiện hồ sơ.
Bước 3: Mời các Sở, ngành thẩm định.
Bước 4: Đến hẹn tới Văn phòng Sở Tài chính nhận kết quả:
Thời gian nhận và trả kết quả:
Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ)
– Sáng từ 7h – 11h30
– Chiều từ 13h – 16h30
2. Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), CMT8, P. Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt
+ Phương án chuyển đổi
+ Điều lệ hoạt động của công ty TNHH 1 thành viên
+ Phương án xử lý tài chính
+ Biên bản thẩm định
+ Báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển đổi
+ Hồ sơ xử lý lao động dôi dư
+ Một số hồ sơ khác có liên quan
b) Số lượng: 05 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
5. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Lãnh đạo Sở Tài chính
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở chuyên ngành và công ty mẹ
6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
– Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 và có hiệu lực ngày 24/9/2006 về việc xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
– Thông tư số 25/2007/TT-BTC ngày 02/4/2007 của Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 17/4/2007 về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên.

Đừng ngân ngại liên lạc với chúng tôi nếu bạn co nhu cầu tư vấn về thủ tục chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc có những thắc mắc cần giải đáp thêm

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ

Mobile : 091.226.5766 – Tel : 04 – 8587.5605