Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

  • 0

Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự hướng dẫn Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên với nội dung chi tiết như sau:

Hồ sơ Đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (nếu kinh doanh lĩnh vực yêu cầu vốn pháp định);

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (nếu kinh doanh lĩnh vực yêu cầu chứng chỉ hành nghề);

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn thành lập Công ty hoặc các thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Mobile: 091.226.5766 – Tel: 04-8587.5605


Leave a Reply