Bổ sung, rút ngành nghề đăng ký kinh doanh

  • 0

Bổ sung, rút ngành nghề đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do nhu cầu và thích ứng với thị trường Doanh nghiệp của bạn có thể cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Khi đó, doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục để điều chỉnh các nội dung trên…Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin tư vấn cho quý khách hàng thủ tục như sau :

 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:

 – Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

– Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chúng tôi sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

– Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

 2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/rút ngành nghề:

 – Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Giấy ủy quyền;

– Các giấy tờ khác có liên quan.

 3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 – Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên hoặc các thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lí khác.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ

Mobile: 091.226.5766 – Tel: 04-8587.5605

 


Leave a Reply