Category Archives: Văn phòng đại diện

  • -

Thành lập Văn phòng đại diện

Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương. Văn phòng luất sư Nhiệt Tâm và Cộng sự hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thành lập Văn phòng đại diện cả hai trường hợp này.

“Read More”


  • 0

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

“Read More”

  • 0

Thành lập văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự chuyên tư vấn thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp tại nhiều nơi trong và ngoài nước. Mỗi nơi có hồ sơ riêng, thủ tục riêng, vì thế hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh gồm:

“Read More”


  • 0

Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự tự hào đã cung cấp tư vấn dịch vụ thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp trên nhiều nơi trong và ngoài nước vì thế Hà Nội cũng không ngoại lệ. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội gồm:

“Read More”


  • 0

Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự hướng dẫn thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

“Read More”

  • 0

Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty Chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự hướng dẫn thủ tục Với việc thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của công ty Chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam bao gồm thành phần, số lượng hồ sơ, trình tự thực hiện, đối tượng thực hiện, yêu cầu, điều kiện thực hiện và căn cứ pháp lý. Cụ thể:

“Read More”

  • 0

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Để thuận tiện cho khách hàng khi làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam trọn gói nhanh chóng với chi phí dịch vụ tiết kiệm nhất.

“Read More”

  • 0

Giới kinh doanh Viễn thông có thể mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Trong cuộc gặp mới đây của Chủ tịch UBND thủ đô Việt Nam, ông Nguyễn Thế Thảo và người đứng đầu Bộ Phát triển Viễn Đông kiêm phái viên của Tổng thống Nga tại khu LB Viễn Đông, ông Viktor Ishaev, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, – như cơ quan báo chí của Bộ Phát triển Viễn Đông cho biết hôm thứ Tư.

“Read More”

  • 0

Lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Đối với Lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam đã được quy định rõ ràng, chi tiết trong Thông tư số 187/2012TT-BTC ngày 17/11/2012 theo đó:

“Read More”

  • 0

Hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự chuyên tư vấn gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài, cung cấp Hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài cho khách hàng vì thế khách hàng sẽ không phải mất nhiều thời gian chờ đợi.

“Read More”