Dịch vụ pháp lý

NT & Partners tự hào có thể cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều lĩnh vực kinh doanh và Dịch vụ tư vấn đầu tư cần thiết để thành công trong kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm những lời khuyên sau đây:

– Đầu tư nước ngoài

– Luật doanh nghiệp và thương mại

– Sáp nhập và mua lại

– Hỗ trợ Giải pháp Kinh doanh

– Sở hữu trí tuệ

– Việc làm và nguồn nhân lực

– Phát triển bất động sản

– Chuyển giao công nghệ, trợ giúp kỹ thuật, cấp giấy phép và nhượng quyền thương mại

– Vốn đầu tư mạo hiểm

– Hợp đồng thương mại quốc tế

– Luật sư tư nhân

Các luật sư và chuyên gia tư vấn của NT & Partners luôn ý thức được rằng sự hài lòng và tin cậy của khách hàng phụ thuộc vào việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp theo cách phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.