Luật sư doanh nghiệp

Với sự am hiểu pháp luật và môi trường đầu tư tại Việt Nam, Luật Nhiệt Tâm sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mọi thủ tục về đầu tư, kinh doanh nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường. Ngoài ra, Chúng tôi còn tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài.

Nội dung tư vấn bao gồm:

– Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh;

– Giới thiệu lĩnh vực, địa bàn đầu tư, tìm kiếm đối tác;

– Chính sách thuế, tín dụng, lao động, đất đai, bảo vệ môi trường;

– Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp;

– Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư;

– Thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai hoạt động kinh doanh.