Sở hữu trí tuệ

Là đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, LUẬT NHIỆT TÂM cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tư vấn liên quan đến các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả…, phù hợp với pháp luật Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi tiến hành bảo hộ độc quyền và đại diện giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.