Chuyển nhượng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

  • -

Chuyển nhượng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Chuyển nhượng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Chủ sở hữu Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp khi có nhu cầu chuyển nhượng cho bên thứ ba có thể làm thủ tục tại Cục Sở Hữu Trí tuệ để ghi nhận việc chuyển nhượng, thủ tục ghi nhận như sau:

Hồ sơ gồm có:

Tờ khai (theo mẫu)
Hợp đồng chuyển nhượng bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Giấy Ủy quyền theo mẫu của Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự soạn thảo.

Thời gian thẩm định:

Theo Quy định của pháp luật, thời hạn để thẩm định yêu cầu chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 03 – 04 tháng.

Dịch vụ chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp:

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự là một đại diện Sở hữu trí tuệ, có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ nêu trên tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, bao gồm các công việc sau đây:
– Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng
– Tư vấn và soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc chuyển nhượng
– Thay mặt Quý công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý khách hàng nhận được Quyết định ghi nhận việc chuyển nhượng.

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 04-8587.5605 – Gửi nhu cầu email: hoangdao@nhiettam.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền…

  • -

Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được tính kể từ ngày nộp đơn nhưng chỉ phát sinh kể từ ngày đăng ký kiểu dáng công nghiệp thành công. Hay nói cách khác chỉ được độc quyền kiểu dáng kể từ khi được cấp bằng độc quyền kiểu dáng

Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở các nước cũng khác nhau nhưng thường là 5 năm và có thể được gia hạn và ở hầu hết các nước, thời hạn bảo hộ tổng cộng tối đa có thể lên tới 15 đến 25 năm. Thời hạn bảo hộ tối thiểu theo Hiệp định TRIPS là 10 năm.


  • -

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo luật quốc gia và chỉ được bảo hộ khi đăng ký và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Để  được  bảo hộ  theo luật  quốc  gia, kiểu dáng công nghiệp phải được đăng ký. Theo nguyên tắc chung, để được đăng ký, kiểu dáng công nghiệp phải ‘mới’ hoặc nguyên gốc”. Các nước có quy định khác nhau về tiêu chuẩn tính mới và tính nguyên gốc cũng như thủ tục đăng ký. Cụ thể, có nước có quy định và có nước không có quy định về việc thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đặc biệt là việc thẩm định tính mới và tính nguyên gốc của kiểu dáng công nghiệp.

Kiểu dáng  công  nghiệp phải  có khả  năng  áp dụng  bằng  phương  pháp công nghiệp (áp dụng công nghiệp). Đồng thời, kiểu dáng công nghiệp phải áp dụng được đối với sản phẩm, hai chiều cũng như ba chiều. Về nguyên tắc, kiểu dáng công nghiệp phải được công bố trước hoặc sau khi đăng ký. Điều này tùy thuộc vào luật của từng quốc gia và trong một số trường hợp còn phụ thuộc vào quyết định của người nộp đơn.

Ngoài ra, cần lưu  ý rằng đăng ký kiểu dáng công nghiệp không phải là cách thức  bảo hộ  duy  nhất. Nếu các  điều kiện liên quan được  đáp ứng, kiểu dáng  công nghiệp cũng có thể được bảo hộ theo luật quyền tác giả hoặc luật chống cạnh tranh không lành mạnh.


  • -

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bạn có tin 85 % cảm giác của con người sẽ được hình thành ngay từ lần nhìn đầu tiên và đương nhiên kiểu dáng công nghiệp với đặc tính là hình dạng, màu sắc bên ngoài của sản phẩm sẽ đóng vai trò quyết định tới sự thu hút và hấp dẫn của sản phẩm tới người tiêu dùng. Khi một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, bạn (chủ sở hữu – người hoặc tổ chức đã đăng ký kiểu dáng-) được đảm bảo độc quyền đối với việc sao chép hoặc làm nhái kiểu dáng của bên thứ 3. Điều này giúp đảm bảo sự thu hồi công bẳng cho sự đầu tư.

Một hệ thống bảo hộ hiệu quả cũng đem lại lợí ich cho khách hàng và công chúng bẳng cách thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng và thực hành thương mại trung thực, khuyến khích sáng tạo, và xúc tiến các sản phẩm hấp dẫn về thẩm mỹ.

Hãy liên hệ với Luật Nhiệt Tâm ngay bây giờ để được chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. LH: 04-8587.5605


  • -

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo đó để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng  yêu cầu sau: Có khả năng áp dụng công nghiệp; Có tính mới; Có khả năng sáng tạo

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng

Để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng  yêu cầu sau

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp

+ Có tính mới

+ Có khả năng sáng tạo

2. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG

2.1 Tra cứu kiểu dáng:

Tra cứu kiểu dáng quy trình không bắt buộc, tuy nhiên, là một bước cần thiết và quan trọng. Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự khuyến nghị người nộp đơn nên tiến hành bước tra cứu kiểu dáng trước khi chính thức nộp đơn đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (NOIP). Kết quả tra cứu kiểu dáng sẽ cho thấy kiểu dáng có tương tự, giống với kiểu dáng đã có trên thị trường. Điều này sẽ giúp người nộp đơn có quyết định theo đuổi việc nộp đơn hoặc tiến hành sửa đổi thiết kế của kiểu dáng. Ngoài ra, kết quả này cũng đánh giá khả năng kiểu dáng của người nộp đơn có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của kiểu dáng đã được cấp trước đó tại Việt Nam hay không.

2.2. Thời gian đăng ký kiểu dáng:

Trong trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng không có thiếu sót, đơn kiểu dáng sẽ được thẩm định về khả năng cấp bằng trong khoảng thời gian từ 12 đến 14 tháng. Tuy nhiên, thời gian thẩm định đơn kiểu dáng nêu trên cũng có thể được rút ngắn xuống nếu người nộp đơn đăng ký kiểu dáng tiến hành yêu cầu thẩm định nhanh. Trong trường hợp yêu cầu thẩm định nhanh đơn kiểu dáng đưc nộp thì sẽ phát sinh phí xét nghiệm nhanh.

Đơn đăng ký kiểu dáng khi nộp vào Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ trải qua ba giai đoạn:

+ Giai đoạn xét nghiệm hình thức đơn đăng ký kiểu dáng: trong khoảng thời gian từ 01 đến 02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu được chấp nhận, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra công văn chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức đối với đơn đăng ký kiểu dáng; trường hợp ngược lại, Cục sẽ ra công văn thiếu sót và yêu cầu người nộp đơn đăng ký kiểu dáng sửa đổi, bổ sung trong vòng 01 tháng.

+ Công bế kiểu dáng: đơn đăng ký kiểu dáng sẽ được công bố trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Xét nghiệm nội dung: đơn đăng ký kiểu dáng sẽ được xét nghiệm trong khoảng thời gian từ 9-10 tháng tính từ ngày công bố đơn.

3. Hiệu lực của bằng kiểu dáng

15 năm tính từ ngày nộp đơn. Kiểu dáng có thể được gia hạn 02 lần, mỗi lần 05 năm.

4. Đối tượng được chấp nhận bảo hộ kiểu dáng

Bề ngoài của 01 sản phẩm được thể hiện dưới dạng hình ảnh 3D, bố trí của các đường nét, màu sắc. Ví dụ như kiểu dáng bao bì gói cà phê, gói kẹo, kiểu dáng băng vệ sinh, kiểu dáng điện thoại, kiểu dáng  máy tính, kiểu dáng bàn ghế, kiểu dáng hộp thuốc, kiểu dáng hộp bút…v.v.

5. Các dịch vụ khác liên quan đến kiểu dáng của Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự:

–     Tư vấn về khả năng 01 một đối tượng có thể được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng

–     Đăng ký kiểu dáng quốc tế

–     Tra cứu vi phạm kiểu dáng

–     Tra cứu và thẩm định hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng.

–     Nộp phản đối cấp đối với đơn đăng ký kiểu dáng.

–     Hủy bằng kiểu dáng

–     Gia hạn bằng kiểu dáng