Thủ tục tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  • -

Thủ tục tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục tra cứu kiểu dáng công nghiệp, được tiến hành trong thời gian 20 ngày làm việc tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Kết qua tra cứu kiểu dáng công nghiệp giúp tìm ra các giải pháp, sản phẩm, đối tượng giống hoặc tương tự với kiểu dáng đang yêu cầu tra cứu

Để tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần cung cấp

+ Thông tin người cần tra cứu

+ Mẫu kiểu dáng cần tra cứu (Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kỹ thuật)

Thời gian tiến hành tra cứu kiểu dáng

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đúng và đủ hồ sơ theo yêu cầu nêu trên

DỊCH VỤ TRA CỨU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

– Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi tra cứu

– Soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ để đáp ứng yêu cầu của Cục SHTT

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả tra cứu từ Cục SHTT

– Đánh giá và đưa ra kết luận cũng như phương hướng cho việc có nên hay không đăng ký chính thức


  • -

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp, hướng dẫn thủ tục tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, Bạn muốn tra cứu khả năng đăng ký của kiểu dáng nhưng không biết phải tiến hành như thế nào?

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp được hiểu là trong thời gian ngắn, thay vì phải đợi hết quá trình thẩm định đơn như trường hợp nộp đơn thông thường. Người nộp đơn có thể kiểm tra trước được khả năng đăng ký thành công của kiểu dáng đó tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Hồ sơ yêu cầu tra cứu kiểu dáng

– Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ thiết kế của kiểu dáng cần tra cứu

Thời gian tiến hành tra cứu kiểu dáng công nghiệp

20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Chủ sở hữu sẽ biết được liệu rằng khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng vào Cục Sở Hữu Trí Tuệ thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu

Liên hệ tra cứu kiểu dáng công nghiệp


  • -

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp làm gì?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp cho chủ kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chủ sở hữu kiểu dáng có quyền chống lại việc sao chép trái phép hoặc giả mạo của các bên thứ ba.

Nói cách khác khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có quyền ngăn cấm các bên thứ ba sản xuất, bán hoặc nhập khẩu sản phẩm mang hoặc thể hiện kiểu dáng là bản sao của kiểu dáng được bảo hộ, nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu.

Vì kiểu dáng công nghiệp là các khía cạnh mang tính thẩm mỹ và mang tính thu hút của một sản phẩm, do đó kiểu dáng công nghiệp bổ sung giá trị thương mại cho sản phẩm và tạo điều kiện cho việc tiếp thị và thương mại hoá sản phẩm. Theo pháp luật của hầu hết các quốc gia, để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp cần phải có tính hấp dẫn về mặt thị giác. Điều này có nghĩa là các yếu tố kỹ thuật của; sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp sẽ không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp


  • -

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chủ đơn đăng ký Kiểu dáng là ai? Ai có quyền chủ đơn đăng ký Kiểu dáng và phải đáp ứng những điều kiện nào thì mới trở thành chủ đơn đăng ký Kiểu dáng.

Chủ đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (sau đây gọi là “chủ đơn”) là tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký Kiểu dáng, chỉ dẫn địa lý.

Khi văn bằng bảo hộ Kiểu dáng được cấp, chủ đơn sẽ được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ.

Từ những phân tích trên có thể thấy chủ đơn đăng ký Kiểu dáng có thể trở thành chủ văn bằng bảo hộ Kiểu dáng khi mà Kiểu dáng đó được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ.

Để có được Giấy chứng nhận này thì Kiểu dáng phải được nộp thành đơn đăng ký và thẩm định theo quy định của pháp luật. Chỉ khi đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn bảo hộ thì Kiểu dáng mới được bảo hộ

* Yêu cầu về tính mới

* Yêu cầu về trình độ sáng tạo

* Yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp

Nếu bạn là chủ sở hữu Kiểu dáng, hãy liên hệ 04-8587.5605 để được hướng dẫn chi tiết việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng


  • -

Gia hạn bằng kiểu dáng

Với mục đích giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự đã thành lập bộ phận theo dõi và quản lý thông tin về bằng kiểu dáng công nghiệp.

Đây là một quy trình quan trọng để tránh trường hợp chủ sở hữu không gia hạn đúng hạn

Liên Hệ với Luật Nhiệt Tâm để được:

+ Tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu

+ Soạn đơn đăng ký nhãn hiệu

+ Phân loại nhóm

+ Sdt: 04-8587.5605

+ Email:  hoangdao@nhiettam.vn

quy định. Trong trường hợp như vậy, giấy chứng nhận sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Chủ sở hữu có thể gia hạn 03 lần kể từ ngày được cấp bằng kiểu dáng, mỗi lần gia hạn 05 năm.

Dịch vụ của Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự:

• Gia hạn bằng kiểu dáng tại Việt Nam

• Gia hạn bằng kiểu dáng tại quốc tế

• Ghi nhận sửa đổi tên, địa chỉ, chuyển nhượng của chủ sở hữu bằng kiểu dáng