Thủ tục xin phép đủ điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

  • -

Thủ tục xin phép đủ điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngành nghề lữ hành quốc tế có thể là:
– Cung cấp dịch vụ lữ hành từ cho khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam
– Cung cấp dịch vụ lữ hành cho khách du lịch từ Việt Nam ra nướcc ngoài
– Cung cấp cả hai dịch vụ.
Các dịch vụ này có những điều kiện khác nhau. Văn phòng Nhiệt tâm và Cộng sự xin được cung cấp cho quý vị những thông tin về thủ tục này như sau:

images (2)

“Read More”