Những việc cần làm khi thành lập doanh nghiệp

  • -

Những việc cần làm khi thành lập doanh nghiệp

Quyết định thành lập doanh nghiệp, quý vị đã định hình mình cần làm những công việc gì chưa?

Dựa trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành, muốn một doanh nghiệp có thể hoạt động được thì thông thường trải qua các bước sau: Trước khi thành lập, thủ tục thành lập và các thủ tục sau thành lập. Văn phòng luật sư Nhiệt tâm và Cộng sư chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị rõ từng bước cụ thể với những công việc trên như sau:

Thành

“Read More”


  • -

Thành lập doanh nghiệp, cần quan tâm gì?

Quyết định thành lập doanh nghiệp là một quyết định quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp. Sau quyết định quan trọng đó, chính là lúc các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý để thành lập doanh nghiệp. Thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp hiện nay khá đơn giản và thời gian xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng không dài, nên có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập trong những năm gần đây.

“Read More”