Những việc cần làm khi thành lập doanh nghiệp

  • -

Những việc cần làm khi thành lập doanh nghiệp

Quyết định thành lập doanh nghiệp, quý vị đã định hình mình cần làm những công việc gì chưa?

Dựa trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành, muốn một doanh nghiệp có thể hoạt động được thì thông thường trải qua các bước sau: Trước khi thành lập, thủ tục thành lập và các thủ tục sau thành lập. Văn phòng luật sư Nhiệt tâm và Cộng sư chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị rõ từng bước cụ thể với những công việc trên như sau:

Thành

“Read More”