Dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

  • -

Dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư nước ngoài cần điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hoặc thay đổi các nội dung như vốn, ngành nghề, chủ thể đầu tư … trong giấy chứng nhận đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp còn khó khăn trong việc tiếp cận các thủ tục. Luật Nhiệt Tâm cam kết đem lại những dịch vụ tốt nhất cho quý vị.

“Read More”