Bản quyền là gì? Có nên đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan?

Bản quyền là gì?

Bản quyền là quyền hợp pháp bảo vệ tác phẩm gốc của tác giả. Khi tác giả sáng tạo ra một tác phẩm của chính họ thì họ nghiễm nhiên sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó, họ là chủ sở hữu, độc quyền sử dụng tác phẩm đó.

Có nên đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan?

Việc đăng ký quyền tác giả cũng không bắt buộc, tuy nhiên khi tác phẩm phát sinh, đặc biệt các tác phẩm sáng tạo có giá trị thương mại, có nguy cơ bị sử dụng trái phép tác giả nên đăng ký tại Cục Bản quyền thì không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có chanh trấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại theo Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ.

Để tìm hiểu rõ hơn tác phẩm của mình thuộc thể loại Quyền tác giả, Quyền liên quan hoặc làm thủ tục Đăng ký Bản quyền tại Cục Bản quyền xin Quý Khách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ :

Website : https://nhiettam.vn hoặc qua số điện thoại của tổng đài:  024.62665666

Email: shtt@nhiettam.vn

 

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU