Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn về việc Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên với quy trình được giới thiệu như sau :

 1.1.Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tổ chức nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang

+ Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139

+ Thời gian tiếp nhận:

Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Buổi chiều: Từ 13 đến 15h30.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3:Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc hành chính, các ngày thứ 3 và thứ 6 trong tuần

1.2.Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Kế hoạch và đầu tư.

– Gửi qua đường bưu điện.

1.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Giấy đề nghị chuyển đổi và đăng ký kinh doanh;

2- Điều lệ công ty chuyển đổi;

3- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên;

4- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp (trường hợp huy động thêm vốn góp của người khác); Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn góp);

5- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

6- Danh sách thành viên;

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

1.4.Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

1.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

1.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1.8. Phí, lệ phí (nếu có):

Lệ phí cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng

(Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.)

1.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

– Giấy đề nghị chuyển đổi và đăng ký kinh doanh;

– Danh sách thành viên;

(Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp)

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp;

2. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;

3. Đối tượng thành lập doanh nghiệp không vi phạm khoản 2 – Điều 13 Luật Doanh nghiệp

4. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

(Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp)

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

– Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

– Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

– Nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 09/01/2013 của Chính phủ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

-Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang.

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn thành lập Công ty TNHH 1 thành viên hoặc các thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Trân trọng

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *