Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự cũng cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh sang hình thức doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên như sau:

 

1. Quy định về việc chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh:
– Trong thời gian 3 năm kể từ ngày có hiệu lực của doanh nghiệp 2005 các doanh nghiệp FDI phải chuyển đổi sang 1 trong 2 hình thức doanh nghiệp (TNHH hoặc cổ phần).
– Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chuyển đổi, doanh nghiệp chuyển đổi nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.
– Trong 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền trả lời kết quả về việc nộp hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp.

2. Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh:
– Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu);
– Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu);
– Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh, Hội đồng thành viên;
– Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh/Giấy chứng nhận đầu tư;
– Điều lệ công ty chuyển đổi;
– Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh/Giấy chứng nhận đầu tư;
– Danh sách thành viên gồm nội dung quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 23 của Luật Doanh nghiệp và phần vốn góp tương ứng của mỗi thành viên (trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác và áp dụng theo mẫu);
– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của công ty (trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác);
– Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp (trường hợp Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác và áp dụng theo mẫu);
– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp (trường hợp Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác);
– Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Văn bản uỷ quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp bổ sung thành viên mới là tổ chức và nếu là tổ chức nước ngoài thì bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ);
– Đối với thành viên mới là cá nhân: Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác trường hợp thành viên mới là cá nhân);
– Hồ sơ điều chỉnh đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư tương ứng (trường hợp có sự thay đối);
– Các thủ tục hồ sơ khác quy định tại các luật có liên quan.

3. Số lượng hồ sơ: 2 bộ gốc

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc có thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ

Mobile : 091.226.5766 – Tel : 04 – 8587.5605

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *