Công bố hợp chuẩn, hợp quy

Để công nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của công ty mình đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng theu quy định, các bạn cần phải có một sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chính vì thế, việc đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy là một trong những điều rất quan trọng nếu muốn phát triển các sản phẩm, dịch vụ, để các sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn. Vậy những nguyên tắc, trình tự thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy là như thế nào, hãy cùng với Luật Nhiệt Tâm tìm hiểu về vấn đề này.

1. Khái niệm công bố hợp chuẩn, hợp quy

  • Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
  • Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

(Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

2. Nguyên tắc công bố hợp chuẩn, hợp quy

2.1. Nguyên tắc công bố hợp chuẩn

– Đối tượng: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng.

– Việc công bố phù hợp tiêu chuẩn tương ứng dựa trên các tiêu chí:

  • Kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký thực hiện hoặc;
  • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

2.2. Nguyên tắc công bố hợp quy

– Đối tượng: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

– Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp sau:

  • Kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện;
  • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

3. Trình tự công bố hợp chuẩn, hợp quy

3.1. Trình tự công bố hợp chuẩn

Việc công bố hợp chuẩn được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

3.2. Trình tự công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định nêu trên. Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

3.3. Hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy

– Bản công bố hợp quy.

* Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân: Báo cáo tự đánh giá

* Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định:Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Trên đây là các nguyên tắc, trình tự, hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy. Trong trường hợp cần tư vấn thêm về trình tự, hồ sơ hay các vấn đề liên quan đến việc công bố hợp chuẩn, hợp quy, hãy liên hệ với Luật Nhiệt Tâm theo hotline hoặc để lại thông tin dưới đây để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU