Đặc điểm hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Trên thực tế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh chỉ được xét đến khi chủ thể phải ở trong vị thế “cạnh tranh” với nhau. Chỉ có thể kết luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu các đối tượng bị cấm cạnh tranh trên thị trường liên quan, bao gồm thị trường sản phẩm có liên quan và thị trường địa lý có liên quan.

Ví dụ như: Công ty A sử dụng chỉ dẫn thương mại để làm sai lệch nhận thức của người tiêu dùng, làm sai lệch thông tin về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ, nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng của Công ty B để bán sản phẩm của mình.

Cạnh tranh ko lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền SHTT thông thường sẽ chứa đựng 03 yếu tố sau:

1. Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh với mục đích lợi dụng danh tiếng và uy tín của các cá nhân, tổ chức khác để làm điều có lợi cho chủ thể đó

2. Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh cố ý tạo ra các chỉ dẫn thương mại để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa dịch vụ, hoặc gây nhầm lẫn về xuất xử, cách sản xuất, tính năng, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Điểm a, b khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ); và

3. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh của chủ thể gây ra thiệt hại một cách trực tiếp hay gián tiếp cho các cá nhân, tổ chức bị xâm phạm.

Do vậy, có thể nói những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực SHTT là hành vi xâm phạm đến quyền SHTT của các chủ thể sản xuất kinh doanh chân chính thông qua việc một số cá nhân, tổ chức cố tình sử dụng các chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng nhằm mục đích trục lợi.

Chỉ dẫn thương mại lúc này được hiểu là các dấu hiệu thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hóa dịch vụ của các cá nhân, tổ chức. Chỉ dẫn thương mại bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh (logo), khẩu hiệu kinh doanh (slogan), chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hóa (khoản 2 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ). Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại bao gồm các hành vi như: gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện quảng cáo, bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hóa có gắn chỉ dẫn thương mại đó.

Khi chủ sở hữu nhận thấy có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, các chủ thể quyền có thể liên hệ với Luật Nhiệt Tâm. Với các luật sư trên 15 năm kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ đảm bảo được các quyền và lợi ích hợp pháp của bạn nếu trong trường hợp thấy mình bị cạnh tranh không lành mạnh

Liên hệ:

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm & Cộng sự

(NT & PARTNERS)

B205, toà nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel.:       04.62 665 666 / 04.62 662 903 / 04.62 912 838

Email:  congty@nhiettam.vn

Ngọc Trâm

 

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU