Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn về cách thức Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) như sau :

 I. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH : Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN TTHC :

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) hoặc truy cập trang Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://www.yenbai.gov.vn/ , của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

http://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả)

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái kiểm tra danh mục hồ sơ và nhập thông tin vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia khi đáp ứng đủ các nội dung theo khoản 2 điều 25 Nghị định số 43/2010/ND-CP ngày 15/4/2010 và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

(Doanh nghiệp có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và trả phí để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ chuyển phát).

Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái Bái (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) để nhận kết quả, hoặc nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ chuyển phát.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN TTHC :

+ Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

+ Đăng ký kinh doanh qua mạng trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia:http://dangkykinhdoanh.gov.vn

IV. HỒ SƠ : Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

+ Quyết định tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty

Quyết định, biên bản họp hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung sửa đổi trong điều lệ công ty.

( Số lượng hồ sơ: 01 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC : 05 ngày làm việc

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH : tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh Yên Bái

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC : Giấy chứng nhận

IX. LỆ PHÍ :Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng; Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Có hiệu lực ngày 01/07/2006;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2010

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp; Có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2010

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 20/07/2010

+ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; Có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Phụ lục III-6 Thông tư 14/2010/TT-BKHngày 04/06/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn thành lập Công ty TNHH 1 thành viên hoặc các thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Trân trọng

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *