Dịch vụ công bố hợp chuẩn hợp quy

Luật Nhiệt Tâm với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp xin cung câp dịch vụ công bố hợp chuẩn hợp quy chuyên nghiệp, với chi phí hợp lý như sau:

Dịch vụ công bố hợp chuẩn hợp quy (Ảnh minh họa)

1. Trình tự công bố hợp chuẩn

Việc công bố hợp chuẩn được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

2. Trình tự công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định nêu trên. Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

3. Hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy

  • Bản công bố hợp quy.
  • Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân: Báo cáo tự đánh giá
  • Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định:Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

4. Dịch vụ của Luật Nhiệt Tâm

  • Đánh giá tính đáp ứng các sản phẩm của khách hàng;
  • Đại diện thực hiện đăng ký kiểm định các chỉ tiêu chuất lượng phù hợp tiêu chuẩn áp dụng;
  • Xây dựng hồ sơ công bố hợp chuẩn;
  • Đại diện thực hiện thủ tục công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
  • Sử dụng dịch vụ công bố hợp chuẩn sản phẩm tại Letolaw sẽ là một sự đảm bảo tin cậy cho người tiêu dùng về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. Người tiêu dùng có thể nhận biết điều này thông qua dấu hiệu chứng nhận và dấu chất lượng Việt Nam gắn trên sản phẩm.
  • Tiêu chuẩn sử dụng để chứng nhận có thể là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (như JIS của Nhật, BS của Anh, ASTM của Mỹ, GB của Trung Quốc…) hay các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…). Điều này tạo thuận lợi cho các nhà sản xuất trong việc xuất khẩu sản phẩm của mình tới nhiều nước và khu vực khác nhau.

Nếu những dịch vụ của chúng tôi phù hợp với các tiêu chí của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline hoặc để lại thông tin để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn ngay khi có thể

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU