Trong sự hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, việc người nước ngoài đến, sinh sống và làm việc tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng và phát triển. Chính điều này dẫn đến nhu cầu kết hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam đang ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài luôn ẩn chứa những nguy cơ rủi ro cao, phát sinh thêm nhiều vấn đề phức tạp, chính vì thế, các quy định của pháp luật đối với vấn đề này cũng quy định rất chặt chẽ, ràng buộc lẫn nhau giữa các chủ thể. Để có thể đi sâu vào vấn đề này, hãy cùng Luật Nhiệt Tâm tìm hiểu về các quy định, hồ sơ thủ tục cũng như trình tự các bước để