Bạn muốn thành lập công ty? Bạn không biết mình nên thành lập loại hình công ty gì hay quy trình thành lập như thế nào? Luật Nhiệt Tâm sẽ là nơi có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp do Luật Nhiệt Tâm cung cấp sẽ giúp các bạn khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi. 

1. Các loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp của Việt Nam rất đa dạng và có nhiều loại hình, tuy nhiên trong bài viết dưới đây Luật Nhiệt Tâm xin giới thiệu một số loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất của nước ta hiện nay.

– Doanh nghiệp tư nhân: Là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty. Thông thường, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty, tuy nhiên người chủ này vẫn có thể thuê người khác để thay mình làm công việc này. Doanh nghiệp tư nhân là công ty chịu trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trở lên: Là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi phần vốn góp của mình vào công ty. Công ty không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Là một hình thức khác ngoài hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

– Công ty cổ phần: Là loại hình công ty, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần được thành lập và tồn tại độc lập. Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và giám đốc (tổng giám đốc), đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa cổ đông trong một công ty. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Những ưu và nhược điểm của Công ty cổ phần.

– Công ty hợp danh: Là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, các thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty, cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty, các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty. Những ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh.

2. Các bước thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị các vấn đề trước khi thành lập

– Chuẩn bị CMND (hộ chiếu) bản sao công chứng:

– Lựa chọn tên công ty, địa chỉ trụ sở chính

– Lựa chọn vốn điều lệ công ty

– Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

– Lựa chọn chức danh người đại diện theo pháp luật

Bước 2: Tiến hành soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ công ty mà cần phải chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông, thành viên sáng lập
 • Giấy tờ chứng thực của thành viên, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và làm các thủ tục sau thành lập

3. Dịch vụ thành lập công ty

Văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự (NT&Partners) sẽ thực hiện hoàn thành Bộ hồ sơ đăng ký thành lập hoàn chỉnh cho Quý Công ty, bao gồm:

 • Tư vấn lựa chọn, kiểm tra tên đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn xây dựng, quy chuẩn ngành nghề đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn xây dựng vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn của các thành viên
 • Tư vấn và chuẩn hóa bộ điều lệ chuẩn của doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng và hoàn thiện Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp (Khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các tài liệu, thông tin chính xác (theo yêu cầu thông tin gửi kèm), chúng tôi sẽ có trách nhiệm hoàn chỉnh Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh nói trên
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn chính sách thuế hiện hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp
 • Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn thuế Giá trị gia tăng
 • Tư vấn kê khai thuế
 • Tư vấn và hoàn thiện Bộ hồ sơ Nội bộ doanh nghiệp, bao gồm: Điều lệ Doanh nghiệp, Danh sách thành viên, Giấy chứng nhận Vốn góp, các Quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý của doanh nghiệp…
 • Tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty 01 năm sau thành lập

Nếu bạn thấy những tiêu chí của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc để lại thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn ngay khi có thể theo mẫu dưới đây.