Ngoài tư vấn vụ việc theo yêu cầu của khách hàng, LUẬT NHIỆT TÂM còn cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên, nhằm giúp các doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh phù hợp với quy định pháp luật, ngăn chặn và loại trừ rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Nội dung tư vấn bao gồm:

  • Cập nhật, cung cấp các văn bản, thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Cung cấp ý kiến pháp lý về các giao dịch, các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo các hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp lý;
  • Đại diện doanh nghiệp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác;
  • Đại diện và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra các xung đột, tranh chấp liên quan đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU