Bảo hộ quyền tác giả là một trong những phương thức hiệu quả để thúc đẩy và phổ biến trí thức quốc gia. Sự phát triển của một đất nước phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động sáng tạo của người dân và việc khuyến khích sáng tạo cá nhân và phổ biến cập nhật các sáng tạo đó sẽ là tiền đề đối với quá trính phát triển.

Pháp luật về bản quyền quản lý và bảo vệ các quyền người sáng tạo trí tuệ đối với các tác phẩm sáng tạo đó. Các tác phẩm để được bảo hộ theo bản quyền phải là các tác phẩm được thể hiện dưới một dạng vật chất nhất định (vật mang, chứa, đựng tác phẩm – vật trung gian). Pháp luật bản quyền bảo hộ hình thức thể hiện ý tưởng chứ không bảo hộ chính các ý tưởng đó.

Đối tượng bảo hộ bản quyền tác giả bao gồm các tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình, chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu và các tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; các bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự; tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; các bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian…

Ý tưởng được thể hiện tác phẩm không cần phải đảm bảo tính mới, tuy nhiên, tác phẩm phải là sự sáng tạo nguyên gốc của tác giả. Việc bảo hộ bản quyền tác giả không phụ thuộc vào chất lượng hoặc giá trị của tác phẩm thậm chí cả mục đích mà tác phẩm hướng tới và việc sử dụng tác phẩm như thế nào. Tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Có một số ngoại lệ đối với các tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả là tin tức thời sự thuần túy đưa tin; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, tư pháp và bản dịch chính thức của các văn bản đó; các quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu. Những ngoại lệ này xuất phát từ mục tiêu và bản chất của các đối tượng này có tính chất đặc thù riêng.

Việc bảo hộ bản quyền tác giả và các quyền liên quan không nhất quyết phải phát sinh từ việc nộp đơn chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả đồng thời, thời điểm nộp đơn xin công nhận bản quyền tác giả không xác định thời điểm sáng tạo tác phẩm. Nhưng việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.

Cơ quan quản lý nhà nước về bản quyền tác giả là Cục bản quyền tác giả của Bộ văn hóa – Thông tin. Tư vấn Luật NT & PARTNERS là một tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan có chức năng tư vấn và đại diện cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và người có quyền liên quan thực hiện các dịch vụ sau:

  1. Tra cứu thông tin và tình trạng pháp lý các tác phẩm viết; bài giảng; bài phát biểu; tác phẩm điện ảnh; tác phẩm sẩn khấu; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm báo chí; tác phẩm kiến trúc; tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; công trình khoa học, sách giáo khao, giáo trình; các bức họa đồ, bản vẽ sơ đồ, bản đồ; Tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyến tập, hợp tuyển…
  2. Nộp đơn đăng ký bản quyển tác giả cho tác giả, đồng tác giả, cho chủ sở hữu tác phẩm;
  3. Đại diện cho khách hàng đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm …
  4. Đại diện cho khách hàng kết hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục hành chính; Tham gia tố tụng Dân sự, Hình sự tại Toà án các cấp có thẩm quyền nhằm bảo vệ các đối tượng đã đăng ký, chống lại các hành vi xâm hại quyền đối với tác phẩm và tác giả;