Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn xác lập và bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp, tư vấn luật NT & PARTNERS cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp sau cho khách hàng:

  • Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng Kiểu dáng công nghiệp
  • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng Kiểu dáng công nghiệp
  • Đại diện sở hữu công nghiệp nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký Kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý khiếu nại, phản đối cấp hay không cấp Kiểu dáng công nghiệp
  • Ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN; Ví dụ: Tên, địa chỉ của người nộp đơn
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ
  • Duy trì, ra hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn, thực hiện và phối kết hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý các vi phạm đến Độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo trình tự thủ tục hành chính
  • Tư vấn, đại diện và cử luật sư tố tụng dân sự, tố tụng hình sự tại Tòa án nhân dân các cấp