Sáng chế là các sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Một người sáng tạo ra sản phẩm cho riêng mình, để xác lập quyền sở hữu đối với sản phẩm đó thì cần phải đi bảo hộ sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết này, Luật Nhiệt Tâm xin hướng dẫn các bạn thủ tục đăng ký, thời gian đăng ký sáng chế.

Đăng ký sáng chế (Ảnh minh họa)

1. Thủ tục đăng ký sáng chế

Các bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Bản mô tả sáng chế
 • Yêu cầu bảo hộ
 • Bản tóm tắt sáng chế
 • Hình vẽ, kỹ thuật minh họa giải pháp kỹ thuật
 • Phân loại sáng chế quốc tế (IPC) theo Bảng Phân loại Sáng chế quốc tế của WIPO
 • Tên, địa chỉ của chủ đơn và các tác giả sáng chế

Để nộp đơn đăng ký sáng chế vào Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn/đại diện người nộp đơn phải nộp tối thiểu các tài liệu sau đây:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế;
 • Bản mô tả, hình vẽ, yêu cầu bảo hộ, tóm tắt của sáng chế;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp qua đại diện Sở hữu trí tuệ của người nộp đơn;
 • Chứng từ nộp lệ phí.

2. Thời gian xử lý

Để xử lý cần phải qua các giai đoạn sau:

 • Giai đoạn thẩm định hình thức: 1-2 tháng
 • Công bố đơn: kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày có yêu cầu công bố sớm, đơn sáng chế được công bố trên Công báo của Cục Sở hữu Trí tuệ. Người nộp đơn có thể tra cứu thông tin đơn công bố tại: http://iplib.noip.gov.vn
 • Giai đoạn thẩm định nội dung: Trong thời gian 18 – 24 tháng kể từ ngày nộp xét nghiệm nội dung hoặc ngày công bố đơn, tùy theo ngày nào muộn hơn, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra công văn về kết quả thẩm định nội dung.
 • Giai đoạn cấp bằng: giai đoạn này khoảng 1 -2 tháng kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ phí cấp bằng.

Nếu bạn cần thêm sự tư vấn về thủ tục, thời gian đăng ký sáng chế, hãy liên hệ với Luật Nhiệt Tâm theo hotline hoặc để lại thông tin dưới đây để chúng tôi có thể liên hệ với bạn ngay khi có thể.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU