Sáng chế, một đối tượng quan trọng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ, một tài sản vô hình vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt nam hiện nay vấn đề bảo hộ độc quyền các ý tưởng sáng tạo đối với sáng chế đang bị coi nhẹ. Văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự (NT&Partners), với tư cách là một chuyên gia hàng đầu về bảo hộ độc quyền sáng chế, xin được chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm liên quan để bảo vệ quyền hợp pháp của mình với loại tài sản đặc biệt này.

Các dịch vụ về sáng chế của Tư vấn Luật NT & PARTNERS :

  1. Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích
  2. Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài
  3. Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích
  4. Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền
  5. Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền
  6. Thay mặt khách hàng khiếu kiện Quyết định của Cục sở hữu trí tuệ bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định
  7. Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Tư vấn Luật NT & PARTNERS để được hướng dẫn chi tiết