Trung tâm dạy nghề của doanh nghiệp hay nói cách khác là doanh nghiệp hoạt động dạy nghề cần đăng ký hoạt động với Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự với nhiều năm kinh nghiệp tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ quý doanh nghiệp trong việc hoàn thành việc đăng ký hoạt động trung tâm dạy nghề.

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề của doanh nghiệp

a) Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu);

b) Bản sao quyết định thành lập;

c) Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (theo mẫu);

d) Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

a) Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của đơn vị. Trường hợp đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác có địa điểm không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo khác của đơn vị;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề để thực hiện quản lý chung.

3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của doanh nghiệp

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi;

b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

c) Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự, nếu quý vị đang có kế hoạch xin giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề của doanh nghiệp, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Trân trọng

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU