Nhu cầu tìm kiếm các luật sư có kinh nghiệm, am hiểu luật pháp, tinh thông ngoại ngữ để trợ giúp các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh hàng ngày là một nhu cầu cấp thiết. Nắm được nhu cầu đó,Luật Nhiệt Tâm sẵn sang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp với nội dung công việc như sau:

Tư vấn pháp luật thường xuyên (Ảnh minh họa)

1. Dịch vụ của Luật Nhiệt Tâm

 • Cập nhật các quy định của pháp luật và các văn bản pháp luật khác, liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng.
 • Thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam
 • Dự thảo các biên bản/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các văn bản nội bộ,…
 • Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;
 • Tư vấn luật doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.
 • Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.
 • Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.

2. Cách thức thực hiện

 • Định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, Luật Nhiệt Tâm sẽ gửi đến Khách hàng 01 bản báo cáo tổng hợp về các quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp được ban hành trong tháng đó, đính kèm văn bản pháp luật được trích dẫn. Báo cáo được gửi đến Khách hàng bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.
 • Luật Nhiệt Tâm sẽ cập nhật ngay lập tức về mỗi văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp, ngay khi văn bản này được đăng tải trên Công báo hoặc trên website Văn bản pháp luật Việt Nam. Hình thức cập nhật là gửi thư điện tử thông báo về nội dung của văn bản và lưu ý các nghĩa vụ của Khách hàng với tư cách là đối tượng điều chỉnh của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.
 • Khách hàng chuyển yêu cầu dự thảo văn bản cho Luật Nhiệt Tâm qua thư điện tử hoặc fax hoặc bằng văn bản để lưu lại bằng chứng
 • Luật Nhiệt Tâm tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và hẹn thời hạn gửi bản dự thảo cho Khách hàng.
 • Luật Nhiệt Tâm gửi bản dự thảo cho Khách hàng bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.
 • Luật Nhiệt Tâm sẽ hiệu chỉnh bản dự thảo theo góp ý hoặc yêu cầu của Khách hàng tối đa 03 lần kể từ bản dự thảo đầu tiên đối với mỗi văn bản được Luật Nhiệt Tâm dự thảo.

Nếu các dịch vụ của chúng tôi thỏa mãn các tiêu chí của bạn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo hotline hoặc để lại thông tin theo mẫu dưới đây để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU