[DOC] ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần phải có sự xác nhận tạm trú để thực hiện các thủ tục. Trên đây là mẫu đơn xin xác nhận tạm trú mà luật Nhiệt Tâm muốn gửi tới các bạn.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU