[DOC] Quyết định 27/2018/QD-TTg

quyet-dinh-27-2018-qd-ttg

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg (Đã cắt bớt một phần) ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 08 năm 2018

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU