Luật Nhiệt Tâm đề ra mục tiêu phải thấu hiểu hoạt động, mục đích và yêu cầu của khách hàng bằng kinh nghiệm, tính cẩn trọng, năng lực của đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn hay cộng tác viên kết hợp với quy trình chuyên nghiệp.

Với mục tiêu này, Luật Nhiệt Tâm tin tưởng sẽ mang lại sự thành công lớn cho khách hàng khi những rủi ro có thể xảy ra được dự tính, được bảo vệ bằng những nội dung tư vấn chính xác, đầy đủ và thiết thực.

Bên cạnh đó, Luật Nhiệt Tâm luôn xác định việc phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng được tất cả các yêu cầu cao, khắt khe của cộng đồng với tầm nhìn của một trong những Hãng luật hàng đầu Việt Nam

Tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động quản lý, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm soát và hạn chế các rủi ro pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường thông qua việc cung cấp các giải pháp tư vấn pháp luật, quản lý và đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện.

NT & PARTNERS – Văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự (NT&Partners)  tự hào là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư tại việt nam như: tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, tư vấn lập dự án đầu tư (dự án tiền khả thi và dự án khả thi), tư vấn thủ tục xin ưu đãi đầu tư….


Là một nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự (NT&Partners) hiện đang cung cấp nhiều các dịch vụ tư vấn đầu tư hỗ trợ Quý khách hàng, cụ thể:

– Dịch vụ sở hữu trí tuệ: Tư vấn, đánh giá giúp khách hàng trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu, như: đăng ký xác lập quyền, khiếu nại và xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp… liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ.

 Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

 Xử lý vi phạm và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ.

 Đại diện đàm phán, xử lý tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

 Tư vấn và cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ; tư vấn xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu.

Tư vấn, hỗ trợ, thiết kế hệ thống nhận diện phát triển và quảng bá thương hiệu.

 Tư vấn nhượng quyền thương mại.

 Dịch vụ bản quyền tác giả.

– Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước: Tư vấn và giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập các đơn vị sản xuất kinh doanh như :

 Tư vấn đầu tư, môi giới, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và phát triển dự án đầu tư.

 Tư vấn, lập và quản lý dự án đầu tư.

 Tư vấn quản trị và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh doanh.

 Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.

Thành lập Công ty Liên doanh;

  Thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

  Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài;

  Hợp đồng hợp tác liên doanh;

  Lập dự án Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

  Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam;

  Điều tra vị trí đầu tư, đối tác, cung cấp dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp  cho các Doanh nghiệp nước ngoài;

  Luật sư Đại diện tại Việt Nam cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

  Dự án đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài;

  Mở Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty tại Việt nam và ở nước ngoài;

  Cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

  Giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

  Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;