Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính, trong vòng 05 ngày làm việc. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH gồm:

 

a) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty;

c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

d) Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

đ) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

e) Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

g) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự chuyên tư vấn chuyển đổi loại hình công ty. Bên cạnh dịch vụ tư vấn chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, chúng tôi còn tư vấn chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH, chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên, chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Hãy liên hệ với Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự để các Luật sư, chuyên gia tư vấn luật dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn hành lang pháp lý liên quan đến chuyển đổi loại hình công ty, và giúp bạn hoàn thiện hồ sơ, đại diện thực hiện các thủ tục trước cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ

Mobile : 091.226.5766 – Tel : 04 – 8587.5605

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *