Hồ sơ, thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Trong quá trình kinh doanh, phát triển mọi doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều khó khắn khác nhau, như làm ăn thua lỗ, đứng trước bờ vực phá sản hoặc thậm trí là phá sản. Khiến cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng phải ngừng hoạt động kinh doanh.

Nhưng bạn không muốn thực hiện thủ tục giải thể công ty, thì thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh sẽ là sự lựa chọn mà bạn đang cần.

Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp là gì?

Đó là việc doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn nhất định, cụ thể là 1 năm.

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh như thế nào?

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp mình, với đầy đủ hồ sơ và thủ tục.

Hồ sơ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp gồm những giấy tờ sau:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo tại Phụ lục số II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị công ty cổ phần…). Tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp khác nhau.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất là 03 ngày trước khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệphoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp.
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh: ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.
 • Lý do tạm ngừng.

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:

 • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Không thu lệ phí cho thủ tục này.

Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp được tối đa là bao nhiêu lâu?

Thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không quá 1 năm, có thể gia hạn nhiều lần.

Một số công việc khác mà doanh nghiệp cũng cần thực hiện.

 • Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về tạm ngừng kinh doanh của công ty trong thời hạn 36 giờ.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
 • Trong quá trình tạm ngừng doanh nghiệp công ty vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính cho những tháng chưa tạm ngừng trong năm.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp có được ký kết hợp động mới không?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, như vậy việc ký kết hợp đồng mới là hoàn toàn không thể trừ khi doanh nghiệp gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục thuế về việc hoạt động trở lại sau khoảng thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Lưu ý: Dù tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, nhưng những nghĩa vụ hợp đồng với đối tác, người lao động, khoản nợ trong quá trình kinh doanh, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp từ trước đó, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ.

Dịch vụ của văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và cộng sự

 • Tư vấn quy định, trình tự thủ tục, điều kiện để thực hiện tạm ngừng kinh doanh công ty;
 • Tư vấn trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty;
 • Đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU