Hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh

Để mở rộng phạm vi hoạt động, doanh nghiệp có thể mở thêm các chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh. Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam.

 

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự cung cấp dịch vụ tư vấn lập chi nhánh của Công ty như sau:

1. Quy định chung:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự:

Cùng với dịch vụ tư vấn thành lập Công ty, dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn giải thể công ty… Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của chúng tôi được chuyên môn hoá với quy trình tư vấn và thực hiện khoa học. Đối với mỗi yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ cử luật sư trực tiếp tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh.

a. Tư vấn các quy định của pháp luật về Chi nhánh của Công ty:

– Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;

– Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập chi nhánh.

b. Hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh:

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập chi nhánh;

– Quyết định về việc thành lập chi nhánh;

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Giấy ủy quyền;

– Các giấy tờ khác có liên quan.

c. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh:

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Dấu)

– Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho chi nhánh;

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho chi nhánh.

Trên đây là nội dung trao đổi sợ bộ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với luật sư của Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng!

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Mobile: 091.226.5766 – Tel: 04-8587.5605

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *