Thủ tục đăng ký quyền tác giả, tác phẩm

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự tự hào trong việc tư vấn thủ tục đăng kí bảo hộ cho hồ sơ nghiên cứu dự án, bản vẽ kiến trúc cuả dự án, dự án xây dựng. Các hồ sơ cần thiết cho việc đăng kí quyền tác giả gồm:

 

A.                Trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm:

Tài liệu cần thiết: 

– Giấy ủy quyền cho người nộp đơn đăng ký quyền tác giả (nếu tác giả không nộp trực tiếp): 01 bản

– Bản sao giấy CMND của tác giả: 02 bản.

– Tác phẩm cần đăng ký: 03 bản

Tài liệu kèm theo:

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

– Bản thuyết minh, giải trình,… tác phẩm cần đăng ký (nếu có)  

B.      Trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm (thông thường tác giả là cá nhân, chủ sở hữu tác phẩm là tổ chức nơi cá nhân công tác):

Tài liệu cần thiết: 

– Giấy ủy quyền cho người nộp đơn đăng ký quyền tác giả (nếu không nộp trực tiếp): 01 bản

– Giấy xác nhận quyền sở hữu tác phẩm : 02 bản

– Hợp đồng giao việc : 02 bản

– Bản sao giấy CMND của tác giả: 02 bản

– Bản sao có chứng thực giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm: 02 bản

– Tác phẩm cần đăng ký: 03 bản

            Tài liệu kèm theo:

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

– Bản thuyết minh, giải trình,… tác phẩm cần đăng ký

Hồ sơ bạn có thể nộp trực tiếp tại Cục bản quyền số 151 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội hoặc Đại diện phía nam số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 T.P HCM.