Tạm ngừng hoạt động công ty

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi Tạm ngừng hoạt động công ty.Trong thời gian tạm dừng hoạt động doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nội dung thông báo Tạm ngừng hoạt động công ty gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.
4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.
5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.is (1)

Công việc doanh nghiệp phải chuẩn bị khi tiến hành:

– Bản Sao hoặc phô tô giấy phép ĐKKD,

Dịch vụ Tạm ngừng hoạt động công ty của Luật Nhiệt Tâm:

1 .Lấy thông tin, tư vấn cụ thể công việc cho khách hàng.
2. Soạn thảo bộ hồ sơ tạm dừng.
3. Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục tạm dừng hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tu van thay doi tru so cong ty

Về những thắc mắc và nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Mobile: 091.226.5766 – Điện thoại: 04.62 665 666 – Fax: 04. 62 662 904.
Email: hoangdao@nhiettam.vn – Website: https://nhiettam.vn

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU