thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Thủ tục Chuyển đổi từ Công ty CP thành Công ty TNHH 1 thành viên
Lĩnh vực : Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Đơn vị thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ sở pháp lý :
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị quyết số: 101/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nội dung :
– Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư.

– Bước 2: Bộ phận thường trực tiếp nhận hồ sơ nếu đầy đủ theo qui định và trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo qui định, bộ phận tiếp nhận thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Bước 4: Doanh nghiệp có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư hoặc đăng ký và trả phí để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ chuyển phát.

– Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Thông qua mạng điện tử (nhưng khi đến nhận kết quả doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy).

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Giấy đề nghị chuyển đổi.

– Quyết định bằng văn bản của Đại Hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần.

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần.

– Điều lệ Công ty chuyển đổi.

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần hoặc thoả thuận về việc nhận vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông sáng lập, hoặc giấy tờ xác nhận việc cho tặng một phần quyền sở hữu của Công ty.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cuả Giám đốc, hoặc người quản lý khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở kế hoạch và đầu tư.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có

Danh sách người đại diện theo uỷ quyền

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Thời gian : – Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí : – Lệ phí (nếu có): 200.000đ/1DN

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc tư vấn về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệmh hữu hạn 1 thành viên hoặc có thắc mắc hơn về pháp lí.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ

Mobile : 091.226.5766 – Tel : 04 – 8587.5605

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *