Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Vậy tính Thuế TNDN hiện nay như thế nào hãy cùng Luật Nhiệt Tâm tìm hiểu về vấn này nhé.

Cách tính thuế TNDN

Thuế TNDN phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN

phải nộp

= Thu nhập – Phần trích lập quỹ) x

Tính thuế       Khoa học và CN

Thuế suất

Thuế TNDN

Thuế suất thuế TNDN hiện hành 

Trong đó thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

 

Thu nhập

tính thuế

=  Thu nhập

Chịu thuế

–         ( Thu nhập được + Các khoản lỗ được kết)

         Miễn thuế         chuyển theo quy định

 

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập

chịu thuế

= ( Doanh thu – chi phí được trừ)+ Các khoản thu nhập khác

 Xác định thu nhập chịu thuế

Để tính được thu nhập chịu thuế, trước hết doanh nghiệp cần tính được doanh thu, chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác.

Doanh thu tính thuế:

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Thu nhập khác của doanh nghiệp:

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, thu nhập khác của Doanh nghiệp khi tính thuế TN bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

– Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

– Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ.

– Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá…

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Cũng theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp được trừ khoản chi nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU