Giấy phép trung tâm giới thiệu việc làm

Giới thiệu việc làm là một trong những công việc đang rất hot trong thời điểm hiện nay. Để được phép hoạt động doanh nghiệp phải đăng ký cấp giấy phép trung tâm giới thiệu việc làm. Nhiệt Tâm sẽ hướng dẫn quý vị về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép trung tâm giới thiệu việc làm.

1. Điều kiện

  • Có địa điểm và trụ sở làm việc ổn định từ 36 tháng trở lên.
  • Đáp ứng về điều kiện về trang thiết bị và phương tiện làm việc phù hợp với từng nhiệm vụ.
  • Đáp ứng điều kiện về nhân sự. Phải có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm, phải có xác nhận của cơ quan cũ.
  • Đã thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật. Công ty phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.
  • Đáp ứng điều kiện về quy hoạch, theo đó trung tâm dự kiến thành lập hoặc thành lập phải phù hợp với quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

2. Dịch vụ của Luật Nhiệt Tâm cung cấp

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU