Bản quyền chương trình ghi hình

Đăng ký bản quyền chương trình ghi hình
Đăng ký bản quyền chương trình ghi hình. Đăng ký bảo hộ độc quyền bản ghi hình theo quy định của pháp luật, cần phải thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Cơ sở pháp lý của việc đăng ký bảo hộ bản quyền:
Việc đăng ký bản quyền chương trình ghi hình được thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nghị định 100/2006/NĐ-CP, Nghị định 103/2006/NĐ-CP, theo đó, Quý khách hàng cần phải thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bản ghi hình được bảo hộ bao gồm:
– Bản ghi hình của nhà sản xuất bản ghi hình có quốc tịch Việt Nam;
– Bản ghi hình của nhà sản xuất bản ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Dịch vụ đăng ký bản quyền chương trình ghi hình
– Tư vấn các quy định pháp luật về bảo hộ độc quyền bản ghi hình.
– Soạn thảo hồ sơ pháp lý đăng ký bảo hộ độc quyền bản ghi hình và hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cá nhân cần thiết.
– Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả việc đăng ký bảo hộ độc quyền bản ghi hình tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, rút hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU