Bản quyền tác giả

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung là rất cần thiết nhằm tránh các xâm phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và quyền lợi của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Bảo hộ bản quyền tác giả là một trong các nội dung đáng chú ý trong những năm gần đây. Đáp ứng yêu cầu của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân sáng tạo, Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến bản quyền.

Nội dung dịch vụ bảo hộ bản quyền tác giả mà chúng tôi cung cấp như sau:

Bảo hộ bản quyền tác giả

1. Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền tác giả và các quyền liên quan:

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;
– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;
– Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
– Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả;

2. Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan:

– Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả;
– Tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng trong nước;

3. Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin:

– Bảo hộ bản quyền tác giả đối với phần mềm máy tính và các tác phẩm phổ biến qua mạng internet;

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách có yêu cầu về bảo vệ Quyền tác giả và các quyền liên quan hoặc các yêu cầu pháp lý khác.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *