Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế
Chủ đơn đăng ký sáng chế có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho bất kỳ bên thứ ba nào. Sau khi chuyển giao đơn đăng ký sáng chế, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với sáng chế.

Thủ tục ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế như sau:

– Đối tượng chuyển giao.

Quyền đối với sáng chế đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với sáng chế đang đăng ký.

– Hồ sơ gồm:

Tờ khai (Theo hướng dẫn của Luật Nhiệt Tâm)
Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký sáng chế (Luật Nhiệt Tâm có thể hỗ trợ đàm phán và soạn thảo)
Giấy ủy quyền (Theo hướng dẫn của Luật Nhiệt Tâm)

– Thời gian ghi nhận

Từ 2 đến 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ chuyển giao.

– Lưu ý:

Thời gian này có thể được rút gọn khi có yêu cầu

Dịch vụ chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế:

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 04-8587.5605 – Gửi nhu cầu email: hoangdao@nhiettam.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền…

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *