Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền lĩnh vực quảng cáo

Quảng cáo đã và đang là một nghề kinh doanh phát triển rất nhanh đặc biệt là lĩnh vực quảng cáo thông qua hệ thống website, thương mại điện tử. Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự phân tích ra đưa ra định hướng về việc đăng ký bảo hộ các thương hiệu trong lĩnh vực này.

1. Phân nhóm dịch vụ độc quyền:

Sau khi tìm hiểu ngành nghề kinh doanh nhóm những khách hàng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, chiến lược phát triển trong những năm tới và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ, chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong lĩnh vực quảng cáo đối với các dịch vụ/lĩnh vực độc quyền cụ thể cụ thể sau:

Nhóm 35:      Quảng cáo; Cho thuê phương tiện quảng cáo; Cho thuê không gian quảng cáo; Tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; Nghiên cứu kinh doanh thương mại; Nghiên cứu thị trường.

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (410004); Cung cấp tiện ích giải trí (410014); Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình (410026); Giải trí trên truyền hình (410031); Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục] (410043); Thông tin giải trí (410064).

Nhóm 42:     Dịch vụ cho thuê trang web; Tạo và duy trì trang web cho người khác; Hosting trang web trên máy tính (trang web); Dịch vụ cung cấp phương tiện tìm kiếm trên internet; Thiết kế hệ thống máy tính;Cho thuê phần mềm máy tính.

2.Phí nhà nước:

Cách tính:

– Lệ Phí nhà nước: 660.000 VNĐ/01 nhóm/06 sản phẩm dịch vụ.

– Sản phẩm dịch vụ thứ 7 trở đi của mỗi nhóm phí nhà nước sẽ là 114.000 VNĐ/01 sản phẩm tăng thêm.

– Tổng phí nhà nước trong trường hợp này là 660.000 x 2 nhóm =  1.320.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu ba trăm hai mươi ngàn)

(Phí nhà nước khách hàng nộp theo biên lai thu phí của của Cục SHTT).

3. Quy trình thực hiện:

Những tài liệu quý khách hàng cần cung cấp:

Để chúng tôi có thể hoàn thiện hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu đối với nhãn hiệu mà quý khách hàng yêu cầu thì quý khách hàng cần phải cung cấp cho chúng tôi một số tài liệu, thông tin cụ thể sau:

– Mẫu nhãn hiệu mà quý khách hàng cần đăng ký bảo hộ (01 nhóm)

– Thông tin về chủ đơn, địa chỉ, số điện thoại, email.

Lưu ý: Tất cả các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, email của chủ đơn nói trên cần chính xác 100%. Công văn của cục sở hữu và các thông báo khác sẽ được chuyển về theo thông tin trên.

Quy trình xem xét đơn của Cục SHTT:

a) Thẩm định hình thức:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

b) Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

c) Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Trách nhiệm của Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự:

– Thực hiện việc tư vấn cho quý khách hàng về quyền lợi khi đăng ký bảo hộ, thủ tục, thời gian giải quyết việc bảo hộ.

– Thực hiện soạn thảo hồ sơ, mô tả nhãn hiệu nộp cho Cục SHTT

– Theo dõi, phản hồi các công văn thông báo của Cục nếu cần thiết

– Tra cứu sơ bộ với chuyên viên trong cục trước khi đăng ký để có được khuyến nghị tốt nhất khi đăng ký bảo hộ cho quý khách hàng.

– Bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng, tư vấn bảo hộ của quý khách hàng trong suốt quá trình thẩm định đơn cho đến khi được cấp văn bằng bảo hộ.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *