Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Luật Nhiệt Tâm là thương hiệu được tín nhiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả quyền liên quan. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho Qúy khách với chất lượng tốt nhất tại Luật Nhiệt Tâm:

I.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ GỒM:

1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;

5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

II.TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI LUẬT NHIỆT TÂM:

1.   Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng :

+  Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký bản quyền tác giả;

+  Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;

+  Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký, quyền tác giả, quyền liên quan;

+  Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan;

+  Tư vấn các dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả;

+  Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Luật Nhiệt Tâm đại diện thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước:

+  Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

+  Hoàn thiện  hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;

+  Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền;

+  Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục bản quyền tác giả;

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *