Nơi nộp đơn đăng ký sáng chế là cơ quan nào?

Tôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế, vậy tôi phải nộp đơn đăng ký sáng chế là cơ quan nào?

Trả lời:

– Đơn đăng ký sáng chế phải được đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho Cục sở hữu trí tuệ (trụ sở chính hoặc qua các văn phòng đại diện).

– Lệ phí đăng ký sáng chế có thể nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục sở hữu trí tuệ

Nơi nộp đơn đăng ký sáng chế: Cục sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *