Câu trả lờiDanh mục đơn: Kinh doanhThời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?
Người trong giang hồ hỏi 2 năm trước

Tôi đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và được công bố đơn hợp lệ từ tháng 4.2019. Xin hỏi, khi nào thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của tôi có kết quả?

Trả lời: Do bạn không nói đơn đăng ký của bạn thuộc loại đơn đăng ký nào về sáng chế, sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu,… Do đó, chúng tôi sẽ nêu các thời hạn thẩm định theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ:

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:

a) Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

b) Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn;

c) Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn;

d) Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU