Quyền đối với nhãn hiệu

Doanh nghiệp có quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp được chấp nhận đăng ký, nhãn hiệu được ghi nhận vào Đăng bạ (Sổ Đăng ký) quốc gia về nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu.

Doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký ở các quyền đối với nhãn hiệu như sau:

Độc quyền khai thác nhãn hiệu: tự mình sử dụng nhãn hiệu, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu để đổi lấy các lợi ích vật chất hoặc ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu tương tự;

Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho người khác (để đổi lấy các lợi ích vật chất).

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *