Thôi bán hàng đa cấp, ai có thể yêu cầu Thiên Ngọc Minh Uy mua lại hàng hóa?

Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp thì phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
Mới đây, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng thời, Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cũng ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
Thien ngoc Minh uy rut giay phep ban hang da cap
Vừa qua, Bộ Công thương đã thu hồi giấy giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Để tìm hiểu rõ hơn về quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp và nghĩa vụ của công ty đối với người tham gia bán hàng đa cấp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Hoàng Đạo, Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự (Hà Nội).

Chia sẻ về vấn đề trên, Luật sư Hoàng Đạo cho biết, kinh doanh theo phương thức đa cấp là hình thức kinh doanh hàng hóa thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau.

Trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

Như vậy, người tham gia bán hàng đa cấp như một nhân viên kinh doanh, nhiệm vụ của họ là bán hàng và phát triển hệ thống, họ được hưởng những lợi ích là tiền hoa hồng, tiền thưởng và những lợi ích kinh tế khác từ hoạt động bán hàng và từ mạng lưới.

Trong trường hợp công ty đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, hệ thống mạng lưới cũng không còn hoạt động sinh lợi nữa. Do đó, khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp thì đồng nghĩa với việc sẽ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng với những người tham gia bán hàng đa cấp.

Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh đa cấp phải có trách nhiệm thanh toán cho người tham gia bán hàng đa cấp tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp và các quyền lợi theo hợp đồng cũng như quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp.

Cùng với quyền lợi đó, người tham gia bán hàng đa cấp có thể yêu cầu công ty mua lại hàng hoá mà họ đã mua theo hợp đồng phân phối đã ký với công ty (bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại).

Tuy nhiên, việc yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp mua lại hàng hoá đã bán (bao gồm cả hàng hoá được bán theo chương trình khuyến mại) chỉ áp dụng cho người tham gia bán hàng đa cấp, mà không áp dụng với người tiêu dùng không tham gia bán hàng đa cấp. Trừ trường hợp hàng hoá kém chất lượng, hoặc không đúng thoả thuận khi mua hàng và điều kiện yêu cầu mua lại hàng phải đáp ứng điều kiện tại khoản 2, điều 26, Nghị định 42.

Lý giải về việc người tiêu dùng không được trả lại hàng hóa, Luật sư Hoàng Đạo cho rằng: “Người tiêu dùng (không phải là người tham gia bán hàng đa cấp) mua hàng của công ty đa cấp là giao dịch mua bán bình thường và việc được trả lại hay không sẽ do chính sách của công ty, hoặc quy định riêng của pháp luật”.

Trong trường hợp, hàng hoá kém chất lượng hoặc gây thiệt hại tới tính mạng, sức khoẻ của người tiêu dùng thì người tiêu dùng có thể yêu cầu công ty bồi thường theo quy định hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền can thiệp giải quyết.

Đối với người tham gia bán hàng đa cấp, khi công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp có thể chủ động yêu cầu công ty giải quyết trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

Trong trường hợp công ty giải quyết không thoả đáng, người tham gia bán hàng đa cấp có thể khởi kiện ra toà án có thẩm quyền để yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời, có thể gửi đơn khiếu nại tới Cục quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) để được hỗ trợ.

Nguyễn Minh

Theo Đời sống & Pháp lý

Link gốc: http://vietnammoi.vn/thoi-ban-hang-da-cap-ai-co-the-yeu-cau-thien-ngoc-minh-uy-mua-lai-hang-hoa-29017.html

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *