Tư vấn phát triển hệ thống nhượng quyền

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự cung cấp các dịch vụ tư vấn:

  1. Tư vấn chiến lược Nhượng Quyền Thương Mại
  2. Tư vấn hệ thống quản trị toàn diện cho công ty nhượng quyền thương mại
  3. Tư vấn phát triển và định giá bí mật kinh doanh của hệ thống nhượng quyền thương mại
  4. Tư vấn phát triển thiết bị công nghệ phục vụ nhượng quyền thương mại
  5. Tư vấn tối ưu lợi nhuận và thiết bị trong nhượng quyền thương mại
  6. Tư vấn phát triển và định giá thương hiệu cho nhượng quyền thương mại

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04-8587.5605
hoặc email: hoangdao@nhiettam.vn – Mr Đạo

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU