Chia tài sản trong ly hôn

Tôi và vợ kết hôn năm 2013, đến 2015 thì ly thân, tôi vay mượn tiền xây nhà trên mảnh đất đứng tên tôi( đất mua trước khi hôn nhân), nhà tôi xây không có phép, nay tôi làm đơn ly hôn, nhưng vợ không chịu ký và đòi phải chia căn nhà, nhưng nợ xây nhà thì ko chịu chia, hiện nay giấy tờ đất mình đang cầm ở ngân hàng. Vây nếu tôi không chia nhà cho vợ thì có được không?

Trả lời: Cảm ơn ban đã gửi câu hỏi về cho Luật Nhiệt Tâm. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo khoản 1 Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình: “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”

Như vậy, nếu bạn chứng minh được phần đất là tài sản riêng của bạn trước thời kì hôn nhân thì vợ bạn hoàn toàn không được quyền yêu cầu chia tài sản đối với đất, nhưng còn căn nhà thì nó là tài sản hình thành trong hôn nhân, kể cả bạn là người vay tiền để trả nhưng sẽ vẫn là tài sản chung và do đó sẽ phải chia tài sản trong trường hợp hai bạn ly hôn. Trong trường hợp vợ bạn không chịu trách nhiệm về phần nợ thì phần nợ đó sẽ được khấu trừ theo số nợ còn lại cho cả bạn và vợ hoặc theo thỏa thuận của hai người.Nếu không thỏa thuận được, thì Tòa án sẽ giải quyết giúp bạn

Thân ái!

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *